Hochschulleitung

Rektor

Prof. Jason Beechey

Telefon: +49 (0)351 25906-40

E-Mail: j.beechey(at)palucca.eu

 

Büro des Rektors:

Katja Auen

Telefon: +49 (0)351 25906-40

E-Mail: k.auen(at)palucca.eu

Kanzlerin

Dr. Claudia Schlüter

Telefon: +49 (0)351 25906-17

E-Mail: kanzlerin(at)palucca.eu

 

Büro der Kanzlerin:

Philipp Rockstroh

Telefon: +49 (0)351 25906-17

E-Mail: p.rockstroh(at)palucca.eu

Prorektor für Lehre und Studium

Prof. Marc Boermans 

Telefon: +49 (0)351 25906-32

E-Mail: m.boermans(at)palucca.eu

 

Büro des Prorektors für Lehre und Studium:

Christina Menzel

Telefon: +49 (0)351 25906-27

E-Mail: c.menzel(at)palucca.eu

Prorektor für künstlerische Praxis

Prof. Timothy Couchman

Telefon: +49 (0)351 25906-43

E-Mail: prorektor-kp(at)palucca.eu

 

Büro des Prorektors für künstlerische Praxis:

Jana Reh

Telefon: +49 (0)351 25906-22

E-Mail: prorektor-kp(at)palucca.eu

 

Katja Auen

Telefon: +49 (0)351 25906-40

E-Mail: prorektor-kp(at)palucca.eu

 

 

Fotos: © Ida Zenna